La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball convoca ajudes per 5.473.734 euros per a donar suport a les inversions en equipament de pimes dedicades al comerç i l’artesania durant l’any 2023.

En concret, es destinaran 4.079.559 euros al programa Avalem Comerç per a pimes del comerç i, 1.394.175 euros, per a pimes dedicades a l’artesania. El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 9 de juny fins al dia 30 de juny de 2023, ambdós inclosos

L’objectiu és continuar impulsant, promocionant i fomentant el comerç local i de proximitat i l’artesania en la Comunitat Valenciana, col·laborant en la seua modernització, actualització i digitalització.

En aquest sentit, per a poder atendre el major nombre possible de sol·licituds, els imports anteriors podran ser incrementats en una quantia addicional màxima per a l’exercici 2023, que es fixa en la quantitat de deu milions d’euros (10.000.000 euros), sense necessitat d’una nova convocatòria.

Inversions susceptibles de suport

Dins del programa Avalem Comerç es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament, obres i instal·lacions per a l’establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d’una pàgina web vinculada a l’establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, als establiments situats o que s’implantaran en la Comunitat Valenciana.

Aquestes inversions es poden destinar a equipament per a l’exposició, l’emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l’establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc. Només se subvencionaran les obres realitzades en la zona de venda de l’establiment.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l’ajuda podrà aconseguir el 75 % de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment, i en un període de tres anys.

Quant a les inversions en el pimes d’artesania, es consideraran susceptibles de rebre suport les destinades a equipament per a l’exercici i desenvolupament dels oficis artesans. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 2.000 euros i l’ajuda podrà abastar el 75 % amb un límit de 30.000 euros per establiment o taller al qual estiga vinculat l’activitat, en un termini de 3 anys.

La convocatòria es pot consultar en la web de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia