La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, va realitzar l’any passat una mitjana de 267 visites diàries a indústries i establiments alimentaris en la Comunitat Valenciana per a controlar la qualitat i seguretat dels aliments produïts i consumits per la ciutadania.

En el Dia Mundial de la Seguretat Alimentària, que se celebra cada 7 de juny, aquestes xifres posen en valor el treball realitzat des de Salut Pública per a garantir la protecció de la salut de la població enfront dels riscos vinculats amb el consum d’aliments.

En total, s’han dut a terme 97.436 visites anuals entre inspeccions i auditories que els agents de control oficial realitzen en la vigilància de 56.578 indústries i establiments alimentaris per a garantir que compleixen les condicions d’higiene, traçabilitat, autocontrol, formació del personal i informació al consumidor.

En els laboratoris de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’han analitzat al voltant de 8.300 mostres d’aliments, per a garantir la qualitat dels aliments que compra i consumeix la ciutadania.

En els 42 escorxadors situats en la Comunitat, per part dels serveis veterinaris oficials s’ha dictaminat durant 2022 l’aptitud per al consum de més de 89 milions d’ocells i 2.321.533 conills, 1.373.562 porcs, 548.355 ovins i 285.360 bovins, entre altres.

Cal destacar que, a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació, que garanteix actuacions ràpides, coordinades i eficaces de les Administracions les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, s’han gestionat durant l’any 2022 un total de 285 alertes que han comportat 2.450 inspeccions en establiments i indústries alimentàries de la Comunitat Valenciana, i que han permés l’actuació immediata sobre aquells productes alimentosos que pogueren suposar un risc directe o indirecte per a la salut dels consumidors. La fi última d’aquests és la retirada de la comercialització dels productes implicats per a la seua posterior destrucció, reexpedició o ocupació per a altres fins.

Per a la realització d’aquestes activitats, la Direcció General de Salut Pública i Addiccions compta amb un total de 599 persones distribuïdes entre els serveis centrals i 16 Centres de Salut Pública, a més dels 3 laboratoris de salut pública amb els quals compta la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Totes aquestes activitats s’incardinen en el Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana 2021-2025, que constitueix l’instrument estratègic de planificació en el qual es concreta el conjunt d’anàlisi, diagnòstics, objectius, línies d’actuació, programes i accions de caràcter interdepartamental conduents a garantir la salut i seguretat dels consumidors en matèria alimentària en la Comunitat.

El pla es basa en un plantejament global i integrat al llarg de tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins al consum dels aliments, en tots els sectors de l’alimentació. A més, segueix l’enfocament “*One *Health” (Una salut), que reconeix que la salut humana i animal estan vinculades entre si i amb el medi ambient.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia