El Biobanc de l’Institut d’Investigació Sanitària Incliva, de l’Hospital Clínic de València, conserva actualment més de 400.000 mostres biològiques humanes, de més de 20.000 donacions de pacients de diverses patologies, disponibles per a atendre les sol·licituds de la comunitat investigadora. Amb la finalitat d’optimitzar l’espai d’emmagatzematge i l’aprofitament de les mostres (sèrum, plasma, ADN, etc.), aquestes es divideixen en alíquotes (porcions reduïdes de mostra).

Des que es va crear, en 2013, el Biobanc d’Incliva ha atés més de 150 sol·licituds de mostres i ha participat en la gestió de mostres d’una trentena d’assajos clínics nacionals i internacionals, en diverses especialitats —com ara oncologia, malalties cardiovasculars, pneumologia, nefrologia, psiquiatria i cirurgia—, entre els quals, el que ha permés desenvolupar la vacuna espanyola contra la COVID-19 (Bimervax).

El Biobanc de l’Incliva és una plataforma de suport a la investigació biomèdica, la principal funció de la qual és posar a la disposició de la comunitat científica mostres biològiques humanes normals i patològiques, recollides i custodiades en condicions òptimes, per a ser utilitzades en l’àmbit de la investigació biomèdica, juntament amb dades associades d’alta qualitat.

El paper que fa és essencial com a suport tècnic a les unitats i els grups investigadors, tant d’Incliva com d’altres institucions, i en l’impuls de la investigació translacional, afavorint la incorporació de noves tècniques i de nous marcadors de diagnòstic, pronòstic, tractament i seguiment del pacient.

El Biobanc d’Incliva emmagatzema i distribueix diversos tipus de mostres biològiques (sèrum, plasma, orina, cèl·lules, etc.) per a l’estudi de patologies diferents, així com models experimentals de càncer en humans.

Va ser autoritzat en 2013 i està inscrit en el Registre nacional de biobancs de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII). Forma part de la Plataforma Biobancs i Biomodels de l’ISCIII, que s’ha organitzat en quatre hubs cientificotecnològics, que inclouen biobancs, organoides, models animals i impressió 3D.

En 2022, el Biobanc d’Incliva va rebre mostres de prop de 1.500 donants nous, va generar quasi 60.000 noves alíquotes i va lliurar 9.500 mostres a la investigació. Des de començaments d’any, ha rebut mostres de prop de 1.000 donants nous, ha generat quasi 30.000 noves alíquotes i ha lliurat prop de 2.500 mostres a la investigació.

Lorena Peiró, coordinadora del Biobanc d’Incliva, amb motiu del Dia Nacional de la Donació d’Òrgans i Teixits, que es commemora este dimecres com cada primer dimecres de juny per a visibilitzar la transcendència d’aquesta classe de donacions, ha destacat “l’altruisme dels qui cedeixen tant òrgans i teixits per a trasplantament com mostres biològiques en favor de la investigació sanitària, i contribueixen a salvar i millorar la vida de moltes persones que pateixen patologies diferents”.

Les donacions d’òrgans i teixits estan regulades per la legislació que vetla principalment per l’altruisme de la donació, el respecte a la voluntat dels donants i la garantia d’anonimat de la donació, tots pilars fonamentals també en la donació de mostres biològiques humanes a un biobanc per a investigació.

Antonio Ferrández Izquierdo és el director científic del Biobanc d’Incliva. A més de la coordinadora, Lorena Peiró Chova, integren aquest equip en l’actualitat Olga Bahamonde Ponce, Marta Belda Moscardó, Àngela Bañuls Alemany, Laura Blasco Maza i Amina Benimoun Rami.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia