La Comparsa Cristiana el Cid ha convocat el I Concurs de dibuix infantil de la ComparsaEl Cid” de BéteraLa Festa de Moros i Cristians”, amb la finalitat d’acostar i donar a conéixer la Festa entre els més xicotets, utilitzant el dibuix com a eina formativa i de sensibilització.

Aquest concurs es convoca en el marc de la celebració de la Festa de Moros i Cristians en la localitat de Bétera, una de les festes amb més arrelament en la Comunitat Valenciana i de les més celebrades a les províncies de València i Alacant en commemoració de les batalles que es van lliurar durant la Reconquesta.

Podran participar en el present concurse els xiquets i les xiquetes amb edats compreses entre els 7 i els 9 anys, que visquen en la localitat de Bétera o que puguen desplaçar-se fins a Bétera per a poder gaudir del premi del concurs.

S’haurà de complir amb la temàtica establida: Què és per a tu la Festa de Moros i Cristians? Com veus tu la història medieval en la nostra població? Podries dibuixar-la?, són les propostes que es llancen a través d’aquest concurs.

Els dibuixos hauran de ser manuals, no admetent-se dibuixos digitals i les i els participants podran utilitzar les tècniques de dibuix i pintura que desitgen (llapis, ceres, témperes, aquarel·les, etc.).

S’admetrà un sol dibuix per participant i haurà de presentar-se en paper grandària foli DIN A4. El dibuix haurà d’incloure únicament l’edat del participant en la part davantera i annexar-lo amb el formulari de participació proporcionant les dades sol·licitades.

No s’admetran els dibuixos que continguen dades en la part davantera (excepte l’edat), ni presentats fora de termini, ni que tinguen algun camp del formulari incomplet.

En tots els treballs, en el revers del dibuix, s’indicarà el nom i l’edat de l’autor, nom i número de telèfon de contacte del pare, mare o tutor, identificant el col·legi en el qual curse estudis, per a localització de l’autor en cas de resultar guanyador.

Cada dibuix presentat haurà d’anar acompanyat d’un document signat pels pares o tutors legals, consistent en l’autorització de participació del menor i en l’acceptació de les bases atorgant la seua conformitat a l’exposat en aquestes. Un
model d’autorització s’adjunta com a annex a aquestes bases.

Els concursants hauran de presentar els seus dibuixos abans del dia 21 de juny en els seus respectius centres escolars. Aqueix mateix dia, l’organització del concurs recollirà en cada centre, prèvia concertació de cita, els treballs que els entreguen els seus alumnes, vetlant que complisquen els requisits establits en les presents bases.

Tots els dibuixos s’exposaran a la Sala d’Exposicions de l’Antic Ajuntament de Bétera. El públic assistent a l’exposició dels treballs podrà votar pel seu dibuix favorit. El recompte de vots conformarà un 50% de la decisió final del Jurat.

El jurat estarà integrat per representants de la Comparsa El Cid de Bétera i de l’àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Bétera els qui decidiran el treball guanyador, que es comunicarà als pares o tutors el mateix dia.

El jurat valorarà tant l’originalitat del dibuix com la qualitat d’aquest, tenint present l’edat del seu autor.

El guanyador del concurs serà convidat a participar en la desfilada de l’Entrada de Moros i Cristians al costat de la Comparsa “El Cid” de Bétera que tindrà lloc el pròxim 23 de setembre de 2023.

El guanyador es vestirà amb el vestit de gala que eixe dia lluiran els més xicotets, cavallers i dames del Cid i desfilarà amb vertaders cids medievals. Tant el guanyador com els seus pares o tutors estaran convidats al sopar que organitzarà la Comparsa “El Cid” de Bétera i que tindrà lloc aqueix mateix dia amb posterioritat a l’acte de l’Entrada.

Al mateix temps de la notificació, el guanyador rebran tota la informació necessària per a poder assistir a l’acte festiu: data i horari, punt de trobada, i altres aspectes logístics. Després de la notificació, el guanyador tindrà un termini de 10 dies hàbils per a
confirmar la seua assistència. No confirmar assistència en el termini estipulat serà motiu de pèrdua de premi. El premi no podrà ser substituït per un altre premi ni per diners.

Tots els detalls complets de les bases es troben en el següent enllaç: Bases I Concurs de dibuix infantil.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia