La Carta de serveis del telèfon únic d’Emergències 1·1·2 Comunitat Valenciana corresponent a 2023 reflecteix que les telefonades de la ciutadania són ateses en menys de 10 segons i que s’estan gestionant, de mitjana, en un temps inferior a tres minuts.

Segons reflecteix aquest informe, en menys de tres minuts (175 segons concretament), el personal operador atén la telefonada ciutadana, recopila la informació que li subministra l’usuari i, en funció del protocol establit en cada cas, avisa l’agència corresponent, que donarà resposta a l’emergència requerida.

Un altre dels indicadors reflectits en la Carta de servei és la capacitat de la sala d’atendre les trucades, que es responen en menys de 10 segons —en els idiomes valencià, espanyol, anglés, francés i alemany— i, segons les dades que s’hi mostren, ofereixen una cobertura superior al 99 %. També figura com a indicador o compromís el fet de poder facilitar l’accés al servei a persones i col·lectius amb necessitats especials i disposar de protocols d’actuació per a gestionar tota emergència, entre altres.

La Carta de serveis de l’1·1·2 Comunitat Valenciana és un instrument de millora contínua per mitjà del qual l’Administració valenciana informa sobre els compromisos de qualitat d’aquest servei que es gestiona i presta en resposta a les necessitats i les expectatives de la ciutadania. També respon a la petició de transparència en l’activitat pública. Tots els anys es revisa i s’aprova en ple, i es va publicar ahir en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la corresponent a l’any en curs.

En aquest document s’indica que el personal d’atenció de telefonades realitza activitats de formació cada sis mesos, i que tant el nivell de satisfacció de les agències integrades en l’1·1·2 Comunitat Valenciana com el de la ciutadania assoleixen un valor objectiu de 8.

El telèfon únic d’Emergències 1·1·2 Comunitat Valenciana atén i gestiona les trucades d’emergència, com ara accidents, incendis, inundacions, urgències sanitàries, seguretat ciutadana, rescats, etcètera, que es fan des de qualsevol punt de la Comunitat Valenciana durant les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any, sense cap cost i garantint un tractament adequat de les dades de caràcter personal.

Drets i obligacions

Aquesta carta de serveis també detalla uns drets i unes obligacions per part de la ciutadania, de manera que aquest servei està destinat exclusivament a les trucades d’emergència i no és un telèfon d’informació en el qual se subministren dades sobre l’estat de les carreteres o el temps.

De la mateixa manera, en el document s’especifica que les trucades falses i malicioses poden ser objecte de sanció, i es demana la col·laboració en la millora de la prestació del servei, així com ensenyar els xiquets i xiquetes a usar apropiadament el telèfon 112.

A través del web www.112cv.gva.es, el telèfon 1·1·2 Comunitat Valenciana ofereix informació general a la ciutadania, com ara recomanacions davant de situacions d’emergència, informació en temps real sobre incidents i nivell de risc: incendis, vents, precipitacions, etc. També, en la web esmentada, s’explica com utilitzar correctament aquest servei i els passos que cal seguir en una atenció i una gestió correctes de la telefonada.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia