(EFE) L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha confirmat 79 casos de limfoma anaplàstic de cèl·lules grans (LACG), associat a implants mamaris, -12 en la Comunitat Valenciana- d’un total de 112 casos sospitosos notificats fins a l’any 2022.

Així figura en el tercer informe de seguiment elaborat per l’AEMPS a partir de l’avaluació de les notificacions rebudes en l’Àrea de Vigilància de Productes Sanitaris.

En aquest informe es destaca que la major part dels casos van tindre una desenvolupament benigne després de la retirada dels implants, encara que alguns van precisar d’un tractament associat. Encara així es van notificar quatre casos de mort.

L’AEMPS sosté que la majoria de dones que van patir aquest limfoma, emmarcat com una malaltia rara, es van implantar pròtesi amb una finalitat estètica, de fet 34 dels casos confirmats van tindre a veure amb això.

Per comunitats, Madrid és la que comptabilitza més notificacions confirmades, en concret 17 casos dels 28 sospitosos, seguida de la Comunitat Valenciana i Catalunya, totes dues amb 12 casos confirmats de 17 notificats.

El LACG associat a implants mamaris és un tipus rar de limfoma no *Hodgkin que afecta gran varietat de teixits, incloent-hi la mama en aquelles dones portadores d’implants mamaris.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia