Ahir dilluns, 10 de juliol, va tindre lloc un ple extraordinari i de caràcter urgent en el saló de plens de Bétera, situat al castell del municipi. Aquesta sessió va donar inici sobre les 18.02 hores. Abans de passar a l’ordre del dia, es va procedir a realitzar un minut de silenci amb motiu de l’última víctima de violència de gènere. Seguidament, es va aprovar per unanimitat la urgència de la convocatòria.

Posteriorment, es va adonar de l’expedient sobre la constitució dels grups polítics i designació de Portaveus.
En tercer lloc, es va aprovar per unanimitat l’expedient sobre la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.
Després d’una intervenció de la Portaveu de Compromís, Cristina Alemany, per a explicar el sentit favorable del vot del seu equip en aquest quart punt i en el seté, es va aprovar per unanimitat l’expedient sobre la creació i composició de les Comissions informatives permanents i el règim de sessions.
En cinqué lloc, es va aprovar per majoria l’expedient relatiu als nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguen de la competència del Ple. Així, es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (PP i Mas Camarena – Torre en Conill) i Vox i les abstencions de Compromís i PSPV-PSOE.

En el punt sisé de l’ordre del dia, es va aprovar l’Expedient relatiu a la determinació pel Ple, a proposta de l’Alcaldia, de la relació de càrrecs en règim de dedicació exclusiva amb dret a retribució. Aquest citat punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (PP i Mas Camarena – Torre en Conill), les abstencions de Vox i els vots en contra de Compromís i PSPV-PSOE. En aquest punt va intervindre la Portaveu de Compromís, Cristina Alemany, per a explicar que, en un primer moment, el seu partit s’abstindria perquè no veia “clarament motivades les exclusivitats”, passant de 3 en l’anterior legislatura a 07 regidors alliberats en la present. En aquest sentit, va demanar que s’explicarà el motiu, els objectius, etc. Per part seua, el regidor d’Hisenda, Manuel Pérez, li va instar que diguera també de manera oberta de quines regidories dubtaven. Després d’un xicotet debat entre el dos edils, on encara que Pérez va insistir en que diguera noms Alemanys no va mencionar cap departament, finalment es va procedir al vot i Compromís va decidir canviar la seua abstenció pel vot en contra.

En el seté punt es va aprovar per unanimitat l’expedient relatiu a determinació pel Ple, a proposta de l’Alcaldia, de les quanties a percebre pels regidors per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que formen part.

Seguidament, es va aprovar per majoria l’expedient relatiu a creació i constitució de la Comissió de Seguiment d’Òrgans de Govern. Així, es va donar llum verda al punt 8 amb els vots a favor de l’equip de govern (PP i Mas Camarena – Torre en Conill) i les abstencions de Compromís, PSPV-PSOE i Vox.

En el nové punt es va adonar de l’expedient relatiu Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i règim de sessions.
També es va adonar compte de l’expedient relatiu Resolució de la Alcaldia de nomenament dels Tinents d’Alcalde i de les delegacions conferides a membres de la Corporació.

En el punt número 12 es va adonar de l’expedient relatiu Resolució de l’Alcaldia, de delegacions conferides a la Junta de Govern Local.

Finalment, es va aprovar per unanimitat l’expedient relatiu a Resolució de l’Alcaldia sobre creació i constitució de la Junta de
Portaveus.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia