Hui dijous, 10 d’agost, es podrà recollir el braçalet per a totes les persones acreditades com a tiradors de coets passius per a la Cordà del dia 15 d’agost.

L’horari de recollida de braçalets és de 18.00 a 20.00 hores, en les instal·lacions de l’edifici de Casa Nebot.

D’altra banda, el Consistori ha comunicat en relació amb el llançament de coets de la “Nit de la Coetà”, que queda autoritzat el llançament per tots els carrers de la localitat, excepte en aquells que es designen com a vies d’evacuació i a una distància de seguretat de 35 metres de la mateixa, així com les d’especial risc que s’indica en el plànol que figura en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Bétera i pàgina web municipal, junt a les normes de participació de la cordà i coetà.

Per a l’acte de la “Coetà” es permetrà el llançament de totes aquelles persones empadronades a la localitat de Bétera, majors d’edat, que disposen de carné CRE i que pertanyen a una associació en la que hi haja almenys un responsable de grup reconegut com a expert, que serà l’encarregat de presentar a l’Ajuntament la documentació referent als membres de la seua associació que vagen a participar, aportant un llistat de participants amb una fotocòpia del DNI, carnet CRE de cadascú d’ells i segur de danys personals contractat.

Aquelles persones que desitgen accedir al recinte perimetrat per a la Cordà que tindrà lloc a la 1.00 hores de la matinada del 16 d’agost de 2023, hauran de ser persones empadronades en Bétera, majors de 18 anys i obtindre la corresponent identificació personant-se en Casa Nebot els dies citats anteriorment (03 i 10 d’agost), aportant DNI i la seua fotocòpia i la autoliquidació corresponent degudament abonada per import de 11.39 euros, en cumpliment de l’Ordenança Municipal aprovada a l’efecte.

El model d’autoliquidació per a la Cordà es podrà obtindre en la la pàgina web municipal www.betera.es  (Tràmits/Autoliquidació/Oficina Virtual). La instància corresponent serà facilitada en els dies i horaris indicats en l’edifici de Casa Nebot (Sala de cristal).

A més, cal ressenyar que l’autorització per a la Cordà no autoritza el llançament de coets de la Coetà que tindrà lloc a continuació.

Més informació: https://sede.betera.es/sede/tablonElectronico.do?ent_id=1&idioma=1&aDoc=F&documento=250063&codVerif=879B9CFEDD7BD5434556663A76E94C070B29D34A&opc_id=268.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia