L’alumnat de la Comunitat Valenciana de 1r, 2n i 3r d’ESO recuperarà aquest curs les dues hores lectives retallades per l’anterior Govern del Botànic.

Tal com publica aquest dijous el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la Conselleria ha emés una resolució, amb data del 28 d’agost, en la qual es corregeix aquesta retallada d’hores i ha dictat en les noves instruccions que “a fi de vetlar per millorar l’interés de l’alumnat menor d’edat, els centres docents hauran de garantir l’atenció directa de l’alumnat durant el nombre total d’hores lectives establit per a cadascun dels tres primers cursos de l’Educació Secundària Obligatòria establit, d’acord amb l’annex V del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell”.

EL TSJ va anul·lar l’obligatorietat fixada per l’anterior Govern Valencià de la matèria de Projectes Interdisciplinaris, i va assenyalar que havia de ser optativa. Així mateix, es va anul·lar l’obligatorietat de l’agrupació de matèries per àmbits en el primer curs d’ESO.

L’anterior Conselleria d’Educació va dictar al juliol unes instruccions en les quals indicava que les hores lectives de l’alumnat de 1r, 2n i 3r curs de l’ESO es veurien reduïdes en dues hores setmanals, al mateix temps que en les mateixes instruccions es confirmava el manteniment de les dotacions de plantilla de professorat previstes per a impartir aquesta matèria de projectes interdisciplinaris, amb independència que ja no fora obligatòria per a l’alumnat.

Ara, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha rectificat la decisió de reduir les hores lectives. “En la resolució de l’anterior Consell no es tenien en consideració les conseqüències per a l’alumnat i les famílies per la reducció de l’horari lectiu, i especialment de l’impacte negatiu en el dret a l’educació bàsica de l’alumnat menor d’edat. Per això, la Conselleria ha procedit a modificar parcialment aquestes instruccions pel que fa a l’horari lectiu de l’alumnat”, ha afirmat el secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy.

Així, tot l’alumnat de 1r d’ESO haurà de disposar de 30 hores lectives; l’alumnat de 2n d’ESO, de 32 hores lectives, i l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, de 33 hores lectives; tal com establia el Decret abans de les tres sentències dictades contra aquest i sense menyscapte de l’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres.

En 1r d’ESO els centres cursaran preferentment una hora lectiva addicional de la matèria Llengua Estrangera i una hora lectiva addicional de la matèria Matemàtiques, sempre que el centre dispose de plantilla suficient per fer-ho. En cas contrari, les dues hores lectives corresponents es dedicaran a incrementar el nombre d’hores que els centres han rebut com a dotació del pla d’actuació per a la millora (PAM), sempre que es garantisca que les hores esmentades siguen d’atenció directa a tot l’alumnat matriculat, i haurà de constar en l’horari individual de l’alumnat. En el cas de 2n i 3r d’ESO, les dues hores lectives addicionals es dedicaran també a incrementar la dotació del PAM.

Així mateix, i de manera orientativa, els centres utilitzaran les hores addicionals com a hores de lliure disposició per a impartir tallers de reforç, tallers d’aprofundiment, projectes transversals o bé per a activitats de foment i dinamització de la lectura.

D’altra banda, i amb la finalitat de no perjudicar l’alumnat que va cursar la matèria Projecte Interdisciplinari durant el curs 22-23, les noves instruccions determinen que l’alumnat que va superar la matèria conservarà la qualificació per a la seua nota mitjana; mentre que l’alumnat que haja passat de curs amb la matèria suspesa, no tindrà obligació de recuperar-la ni de substituir-la per una de nova.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia