El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ha publicat les ajudes que convoca LABORA per a que dones inscrites al Servei Valencià d’Ocupació i Formació com a demandants d’ocupació reben formació en habilitats digitals. Un total de 37.800 dones podrien ser beneficiàries d’aquesta iniciativa, que té com a objectiu millorar la seua ocupabilitat, preferentment d’aquelles que visquen en municipis amb menys de 30.000 habitants.

Entre l’oferta formativa que s’oferirà es troben especialitats com gestió informatitzada de vendes, creació de pàgines web, disseny de videojocs, impressió en 3D, telemàrqueting, intel·ligència artificial, big data o comerç electrònic, entre altres.

Aquesta formació, que serà oferida per empreses, entitats privades sense ànim de lucre, entitats locals públiques i organitzacions sindicals, podrà consistir en una sola especialitat formativa o en vàries de 40 hores. Es faran de manera presencial i els grups seran de 12 alumnes.

No obstant això, les alumnes tindran l’opció de realitzar-la, total o parcialment a través d’una aula virtual o en modalitat híbrida, és a dir, meitat alumnat a l’aula i la resta a distància mitjançant reproducció en continu (“streaming”). En tot cas, ja que les classes s’impartiran en directe i en un horari que serà com a màxim de 8 hores diàries, es considerarà presencial.

Cal esmentar que, malgrat tindre preferència aquelles dones inscrites com a demandants de feina, aquelles inscrites a) en millora d’ocupació i/o b) en situació de suspensió de contracte o reducció de jornada com a conseqüència d’un ERE (expedient de regulació d’ocupació). Dins d’aquest grup, tindran prioritat les que compten amb un contracte temporal o a temps parcial.

Aquestes subvencions són necessàries per tal d’aconseguir una reducció en la bretxa digital. Així, segons afirma l’informe “La bretxa digital de gènere a la Comunitat Valenciana: Descripció i anàlisi de dades”, els homes tendeixen a tindre major accés a terminals que les dones, estant aquestes en desigualtat.

L’Observatori de bretxa digital conclueix que “les dones han obtingut puntuacions més elevades en alguns indicadors que mostren que continuen sent relegades, en major manera, a tasques de reproducció i cures (com pot ser contacte amb professorat o a l’àmbit de l’atenció sanitària), mentre que són els homes els que acaben acomplint altres tasques de major estatus (relacions amb administracions públiques), indicant així una menor participació de les dones als assumptes públics” .

Així mateix, s’extreu que les dones que durant els darrers tres mesos no han utilitzat internet, ha estat més per una manca de servei (no una tria), mentre que els homes té més a veure amb una elecció basada en desinterés, rebuig. Cal remarcar que “els menors nivells d’autoconfiança i capacitació presentats per les dones han d’entendre’s amb relació a la menor freqüència d’utilització que exerceixen”, per la qual cosa cal facilitar les ferramentes adients a la població femenina per a assolir la igualtat digital efectiva.

Per a poder ser destinatària d’aquestes ajudes és imprescindible estar donat d’alta en Labora, en aquest tutorial es poden seguir els passos per a efectuar-ho. Això no obstant, davant qualsevol dubte el més recomanable és contactar amb l’Espai Labora corresponent. Així mateix, cal remarcar la importància de tindre actualitzades les dades a l’apartat d’auto-entrevista del PuntLabora: telèfon, correu electrònic, títols, cursos i, sobretot, les professions.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia