Bétera celebrarà aquest dilluns, 04 de setembre, el ple ordinari del mes. Com habitualment, aquest tindrà lloc a les 18.00 hores en el Saló de Plens de l’Ajuntament, situat al castell del municipi.

A continuació, adjuntem l’ordre del dia previst:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior núm. 13 de 7 d’Agost de 2023.

2. INTERIOR.- Presa de possessió els regidors de VOX D. Emilio Gimeno Roig i Dña. Helena Martínez Losada. 2023/6604/07.07.05

3. RÈGIM JURÍDIC. – Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

ENTRADA Del 11905 al 12868 del 31 de Juliol al 25 d’Agost de 2023.

EIXIDA Del 6529 al 6853 del 31 de Juliol al 25 d’Agost de 2023.

4. RÈGIM  JURÍDIC. – Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària (del núm. 1645 al núm. 1908, dictades del 3 al 31 de Juliol de 2023).

5. RÈGIM JURÍDIC. – Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària (núm. 27,28 i 29, de 25 de Juliol, 1 i 8 d’Agost respectivament)

6. RÈGIM JURÍDIC.- Expedient relatiu a nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguen competència del Ple. Modificació acorde plenari de 10/07/2023.

7. URBANISME.- Expedient sobre designació de representants en el Consell Territorial de la propietat Immobiliària de València.

8. PRECS I PREGUNTES.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia