L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recorda que, en el cas de danys extraordinaris causats per tempestes de pluja i/o calamarsa (granizo) d’elevada intensitat, com les causats per la DANA, el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) podria fer-se càrrec de les indemnitzacions per als vehicles i habitatges, sempre que estiguen prèviament assegurats.

 

Per això, en cas de patir un sinistre extraordinari, i sempre que el bé estiga assegurat, OCU recomana, a més de comunicar-lo a l’asseguradora, posar-ho en coneixement del Consorci, al més prompte possible, encara que adverteix que aquest no cobreix tots els riscos, aplica períodes de carència (per exemple en determinats casos 7 dies des de vigència de la primera pòlissa o de les següents si hi ha períodes entremig sense cobertura) i indemnitza segons el contractat en la pòlissa privada.

 

En el cas de no ser considerat mal extraordinari, OCU assenyala que alguns fenòmens de la naturalesa sí que estan coberts per l’assegurança de llar, de la comunitat o del vehicle, i serà l’asseguradora qui es farà càrrec dels danys patits en cas de tindre contractada la cobertura.

 

En el cas d’automòbils, podran reclamar els danys que no es consideren extraordinaris a les companyies d’assegurança els usuaris que tinguen contractat una assegurança de danys propis en la modalitat de tot risc (on solen estar coberts de manera expressa els danys per calamarsa o com a impacte o xoc d’objectes). També els qui tinguen una assegurança amb llunes, en cas que hi haguera trencament d’elles. En qualsevol cas, si la calamarsa (granizo) o les tempestes han causat danys, OCU recomana revisar les condicions del segur i reclamar.

 

En els habitatges, alguns riscos i fenòmens de la naturalesa (pluja, calamarsa, etc.) sí que estan coberts per l’assegurança de llar quan, encara que no aconseguisquen la magnitud de risc extraordinari, superen una certa intensitat.

 

Si el sinistre és clarament extraordinari, ha de comunicar-se immediatament al Consorciwww.consorseguros.es  Si no és clar, ha de comunicar-se tant a l’asseguradora com al Consorci.

 

En tots dos casos, OCU recomana als afectats recopilar totes les proves per a poder demostrar l’origen i conseqüències del mal (com a informes d’agències o observatoris meteorològics, retallades de periòdics, fotos, informes d’emergències, policia, protecció civil, bombers…) i buscar testimonis. D’aquesta manera s’han d’acumular totes les proves que acrediten el sinistre i els seus efectes.

 

OCU lamenta que en moltes ocasions a pesar que en teoria els riscos estan coberts, les assegurances no responen o retarden i posen traves al pagament d’indemnitzacions pels sinistres. Si això succeeix, OCU anima els consumidors a reclamar davant possibles incompliments de contracte.

 

OCU recorda el dret als passatgers de tren o autobús el trajecte del qual fora anul·lat per la DANA a ser transportats al seu destí al més prompte possible o, si el prefereixen, a la devolució de l’import del bitllet. Renfe, de fet, ha habilitat gratis el canvi o anul·lació de bitllets per aquest motiu, al mateix temps que ha reforçat els seus canals oficials d’informació per a aquells clients que tinguen previst viatjar aquests dies.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia