Bétera va celebrar ahir dilluns, 04 de setembre, el ple ordinari del mes. Com habitualment, aquest va tindre lloc a les 18.00 hores en el Saló de Plens de l’Ajuntament, situat al castell del municipi.

En primer lloc, en l’àrea de règim jurídic es va aprovar l’acta de la sessió anterior i, seguidament, es va procedir a la presa de possessió dels regidors de VOX, Emilio Gimeno Roig i Helena Martínez Losada. Després de prendre possessió com a regidors, Helena Martínez va oferir unes paraules, parlant de les idees del seu partit i de les ganes de treballar pel poble de Bétera.

Posteriorment, es va donar compte de la correspondència oficial, els assumptes i les disposicions de caràcter general. En aquest punt, Joano Baudés va formular una consulta i unes preguntes referents a diversos registres d’entrada.

En el quart i cinqué punt es va donar compte del control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària i de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària, respectivament. En aquest últim punt també va realitzar una qüestió Joano Baudés.

Després de la seua aprovació en el ple per a incloure’l, ja que no s’havia passat per comissió, en el punt sisé es va aprovar l’expedient relatiu als nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguen competència del Ple. Aquest punt va ser aprovat per part de tot l’equip de govern (PP i Mas Camarena-Torre en Conill). Compromís, Vox i PSPV-PSOE es van abstindre.

En Urbanisme, es va aprovar l’expedient sobre la designació de representants en el Consell Territorial de la propietat Immobiliària de València. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern  (PP i Mas Camarena-Torre en Conill) i Vox i les abstencions de Compromís i PSPV-PSOE.

Per a finalitzar, va arribar el torn de precs i preguntes, on l’únic en intervindre va ser el regidor municipal de Compromís, Joano Baudés. En aquest punt va fer diverses preguntes. Així, va interessar-se per les ajudes del Ministeri de Transport sobre el patrimoni històric, el projecte d’accés de la CV-336, el Mas dels Suïssos, la taxa de la recollida de fem, el parc de l’Est i la casa residencial de Casa Nebot. A aquests assumptes va ser respost principalment per Elia Verdevío. El debat va arribar, sobretot, en l’assumpte de la Casa Residencial i el centre de diversitat funcional on es van exposar els diferents punts de vista sobre el tema.

En altres notícies més específiques anirem desglossant la pressa de possessió i les qüestions formulades per Baudés.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia