Com ja hem comentat en altres publicacions, Bétera va celebrar el passat dilluns dia 04 el ple ordinari del mes de setembre.

En el punt número 3, es va donar compte de la correspondència oficial, els assumptes i les disposicions de caràcter general. En aquest punt, Joano Baudés va formular una consulta i unes preguntes referents a diversos registres d’entrada.

En primer lloc, va referir-se a un registre d’entrada realitzat per un veí de la urbanització de La Masía sobre les pistes de tenis de la citada urbanització. “La xarxa central està totalment desbaratada i en la mateixa pista hi ha una part de paviment alçat diversos centímetres. Hem vist les fotografies i el que ha presentat aquest veí i és cert que la xarxa està totalment trencada i demanar-li a la regidora d’Esports que ho mire, encara que entenem que la part del paviment serà més complicat fer un estudi i poder resoldre-ho. Estaria bé que es poguera donar solució. I aprofitant, comentar-li que la tanca perimetral de les pistes de tenis del poliesportiu està alçada per baix i s’ha demanat en diverses ocasions que s’arregle perquè les pilotes s’ixen per ahí”, va explicar.

La regidora municipal d’Esports, Maria Benimeli, va indicar que tenia constància d’aquesta situació i que el seu tècnic i ella estan mans a l’obra i han fet un llistat amb tot el necessari per a poder arreglar-ho tot.

D’altra banda, Baudés va parlar del registre d’entrada sobre les al·legacions a l’alternativa tècnica del R-10 que presenta Metrovacesa perquè done resposta l’Ajuntament de Bétera. “Són prou al·legacions que presenten alguns veïns. 12 al·legacions en concret. Veiem encara que el R-10, hi ha 3 PAIS que són el que han de pagar o fer el vial entre Mas Camarena i el nucli urbà, aquest és el que més avançat estava respecte al R-11 i el R-12 que estaven prou més endarrerits. No obstant, veiem que el R-10 encara està en les al·legacions de l’alternativa tècnica. Açò és previ al procés de reparcel·lació, a les al·legacions a la citada reparcel·lació i a l’inici de les obres. Ho dic perquè veiem que el R-10, 11 i 12 van endarrerint-se bastant i pensem que en aquesta legislatura va ser molt complicat veure eixe vial que connecte el nucli urbà amb Mas Camarena. Per tant, plantejar a l’Ajuntament o, com a mínim deixar en l’aire, si es pot plantejar el tema de crear una declaració d’interés comunitari i que siga l’Ajuntament qui inicie eixes obres de connexió, saben que posteriorment les cobrarà d’aquests PAIS“.

La responsable de l’àrea, Mónica Martín, va declarar que prenia nota per veure si es podria dur a terme la declaració d’interés comunitari i ho veuria amb els seus tècnics.

Així mateix, Baudés va fer al·lusió a una instància de l’Associació de Propietaris de Mas Camarena. “Hi ha una queixa de la falta de manteniment i neteja dels jardins de l’urbanització. En aquest sentit, m’agradaria insistir en el tema de la jardineria. Hui he vist prou gent treballant en Mas Camarena, però hi ha que reconéixer que l’estat de la jardineria en general no evoluciona o no es veu una evolució favorable malgrat un nou contracte que com ja sabem té un cost important per a la nostra butxaca. 600.000 euros pràcticament més que en la legislatura anterior. M’agradaria que es donaren una volta pels jardins del terme. El R-7 està totalment abandonat, el R-6 i en la majoria dels parcs i jardins del nucli urbà la situació també és d’abandonament i no es veu eixa evolució. Després també hi ha parts del contracte que no s’estan complint com el tancament dels parcs i jardins. Tampoc s’estan donant un manteniment als parcs infantils”.

El regidor de Parcs i Jardins, Carlos Abad, també va indicar que en el Ple anterior ja havia manifestat que ell tampoc estava d’acord amb el resultat de la gestió que s’està fent als parcs i jardins. “Dit això, he tingut ja reunions amb el director general de l’empresa, amb el director tècnic i inclús amb l’encarregat. Cal reconéixer que han entrat en la pitjor època de jardineria i tots sabem que durant aquests últims 10 anys el treball de jardineria i poda ha sigut més prompte escàs, o inclús nul. Anem de cara a l’octubre i serà el mes o vinga una parada vegetativa i podrà remuntar-se la situació. Jo la setmana que ve tornaré a tindre una reunió amb els directius de l’empresa i donaré un toc d’atenció. Si no reaccionen a partir d’ahí començaran les accions”, va detallar Abad.

Finalment, Joano Baudés va parlar d’un registre realitzat per una veïna del carrer José Gascón Sirera. “Parla d’un problema important de paneroles. M’arribat per més bandes que en eixa zona de carrers hi ha una problemàtica de paneroles. Que encara que es va fumigar en juliol, la problemàtica persisteix. Per si es pot dir quina és la situació”, va concloure.

El regidor Carlos Abad va explicar que tampoc hi ha hagut molta sort enguany amb les pluges i la calor. “Però sí que és cert que totes les persones que han reclamat i han presentat algun tipus de queixa, al dia següent han estat ahí i s’ha fumigat la zona. Hi ha un calendari trimestral i mensual que s’ha complit rigorosament. No obstant, qualsevol queixa o petició que s’envie i s’intentarà atendre i posar-li solució d’immediat”, va afirmar Abad.

A continuació, adjuntem el vídeo amb les diferents intervencions en aquest punt.

  • Vídeo amb les intervencions:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia