La falta d’un Reglament que definisca l’abast real de la nova Llei de Benestar Animal, que entra en vigor hui, està generant confusió entre els amos de gossos, que no acaben de saber si serà obligatori contractar una assegurança específica de responsabilitat civil, tal com exigia la nova normativa. Una confusió que persisteix amb l’ambigu anunci del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2023, realitzat fa 10 dies, avisant que “sense embuts de termes jurídics, no resulta efectivament aplicable fins que es desenvolupe el Reglament”.

Després de les denúncies de falta de claredat realitzades de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la Direcció General d’Assegurances (DGS) ha informat en  una circular que “el segur no serà obligatori fins que no es produïsca el desenvolupament reglamentari (…), llevat que, per normativa autonòmica o local o per activitat d’ús on es puga implicar el gos es determine el contrari”. És a dir, els gossos que ja ho estaven, segueixen coberts per l’assegurança de la llar, excepte en el cas de races potencialment perilloses o normativa que exigisca una assegurança obligatòria i específica de responsabilitat civil. En aquests últims casos i per donar un rang de preus orientatiu, per a un capital de 300.000 euros en responsabilitat civil, la prima anual oscil·laria entre 50 i 90 euros, amb una franquícia que va de 150 a 300 euros.

Quant al futur Reglament, OCU exigeix que es concrete al més prompte possible, al mateix temps que considera vital que s’iguale el capital de responsabilitat civil d’un gos al de l’assegurança d’un automòbil (70 milions d’euros per a danys personals i 15 milions per a danys materials), també en la norma per a races potencialment perilloses, on el mínim només arriba a 120.000 euros. Perquè, encara que la probabilitat d’un accident greu siga menor que amb un cotxe o una moto, les conseqüències poden ser les mateixes. Altres desenvolupaments pendents i importants són: la llista d’animals que poden ser considerats mascotes, la periodicitat i el tipus de cures veterinàries o les condicions del curs per als amos dels nou milions de gossos registrats al nostre país.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia