Un gos de grandària mitjana, al voltant de 15 quilos, evacua diàriament prop de 600 grams d’excrement. És a dir, uns 18 quilos al mes i 216 quilos a l’any. Si els amos no es preocupen de recollir aquestes deixalles, les ciutats queden cobertes d’un material que no sols és desagradable i pudent, sinó que pot resultar perillós.

Una vegada depositada en el sòl, la caca del gos comença a descompondre’s.

El sol i la humitat fan efecte, fins a arribar a solidificar l’excrement.

Després, es convertirà en una fina pols que pot moure’s per qualsevol lloc. D’aquesta manera es dispersen gràcies al vent i la pluja, contaminant aigua, aire, aliments i tot el que troben en el seu camí.

El problema està en el fet que gran part d’aquestes defecacions contenen paràsits o bacteris com la Toxocara canis o la Ancilòstoms.

Aquests són dos paràsits que habiten l’intestí dels gossos però no són tan amigables amb els éssers humans, als qui pot causar malalties.

Per a combatre aquests perills n’hi ha prou amb prendre algunes precaucions bàsiques, començant per recollir la femta de les nostres mascotes sempre, sense excepció. S’hauran de depositar en el fem normal, és a dir en el contenidor gris.

A més, és recomanable mantindré als animals correctament des parasita dos i llavar-nos les mans després de recollir aquestes deixalles.

Com tirar els excrements de gos?

Sempre, sense cap excepció, els amos de gossos han de recollir la femta que aquests depositen en defecar i orinar. Deixar les restes en el sòl, ja siga al carrer, el jardí, o qualsevol altre lloc, no és segur ni beneficiós per al medi ambient.

Per a recollir els excrements és millor no utilitzar bosses de plàstic tradicionals, perquè no es descomponen. Per a completar un procés correcte, es poden utilitzar bosses biodegradables que permeten depositar la caca en el seu interior i després tirar-les al contenidor de restes, el de color (1)marró, atès que tant la bossa com el contingut es descompondran de manera normal.

Mai s’ha de deixar aquesta deixalla a l’aire lliure, ni tirat en els sòls de parcs de la ciutat o el camp, ja que a més de donar mal aspecte, pot arribar un altre animal o persona que no sàpia el que és i trobar-se un desagradable regal.

Una altra opció és recollir les restes d’excrement en paper, ja siguen bosses o periòdics, que ajudaran a contaminar encara menys. Malgrat ser incòmode i menys higiènic a simple vista, el paper és l’opció més sana per al medi ambient.

Els excrements de gos no són abonament

L’aliment que consumeix cada animal és el que marca la diferència entre els seus excrements. Els gossos són animals bàsicament carnívors, la femta dels quals porten uns certs microorganismes que les allunyen de ser adob per al camp o les plantes.

Els excrements que sí que poden utilitzar-se com a abonament natural són aquells que venen d’animals alimentats a partir de matèria verda (vaques, ovelles, porcs). La femta d’un herbívor són un estupend compost, a diferència d’aquelles depositades per un carnívor.

Existeixen alguns processos que poden convertir aquestes últimes en adob apte per a alimentar plantes, però és un tractament específic de difícil rèplica a casa.

(1)  Modificat, betera.com per ampliació de contenidors recollida orgànics

Article publicat per ecoemves

Fonts:
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/el-excremento-de-las-mascotas-un-problema-ambiental-mundial-y-como-resolverlo-nid2148718Ç

Imprimir article
Comenta aquesta notícia