El nou decret del Consell que regula el currículum i l’horari de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) amplia a quatre les hores de Matemàtiques que s’imparteixen en tots els cursos i recupera l’assignatura de Música com a obligatòria en tercer, així com les qualificacions numèriques.

El ple del Consell va aprovar aquest divendres aquest decret que modifica el Decret 107/2022 del 5 d’agost i l’Ordre 19/2023 del 29 de juny de la Conselleria d’Educació, segons va explicar el conseller José Antonio Rovira en la roda de premsa posterior a la reunió.

Entre les novetats d’aquest decret destaca que tot l’alumnat de primer, segon, tercer i quart de l’ESO rebrà quatre hores setmanals de Matemàtiques durant el curs 2024-2025 amb la finalitat de “reforçar les matèries instrumentals després de les deficiències detectades en l’informe Pisa”, va argumentar Rovira.

A més, es recupera l’assignatura de Música en tercer d’ESO “com estava fins a 2015”, de manera que “es dona resposta a la tradició musical de la Comunitat Valenciana i complim amb un punt del programa electoral”.

Igualment, es recuperen les notes numèriques, que aniran al costat de les qualificacions en lletra perquè, segons el conseller, “és millor”, ja que no és el mateix un Insuficient amb un 0,5 que amb un 4.

El nou decret “posa límit al caos en els horaris lectius” amb un horari “de consens”. Es passa a 30 hores setmanals en primer i segon de l’ESO (actualment són 30 i 32, respectivament) i a 32 hores en tercer i quart de l’ESO (actualment són 33 en tots dos nivells).

Rovira va destacar que el decret “fomenta la llengua estrangera reordenant l’horari d’aquesta assignatura”, que es reforça en primer i segon, on passa a 4 hores setmanals, de les quals almenys una hora haurà de dedicar-se a competència comunicativa oral.

En tercer i quart d’ESO, la matèria de Llengua Estrangera tindrà una càrrega de tres hores setmanals, i en aquests cursos s’oferirà obligatòriament l’optativa Competència Comunicativa en Primera Llengua Estrangera, per la qual cosa l’alumnat que la curse tindrà cinc hores setmanals de llengua estrangera.

A més, el decret inclou una modificació puntual en el decret que regula la Formació Professional dual. A partir del curs escolar 2024-25, tota la Formació Professional dels graus C i D haurà de ser dual, de manera que l’alumnat realitzarà formació en les empreses des del primer curs. S’ha establit que aquesta formació pràctica també puga realitzar-se amb empresariat individual (autònoms).

Així mateix, el Consell va aprovar dos decrets que estableixen els currículums del cicle formatiu de Formació Professional de Grau Superior en Organització i Control d’Obres en Construcció i del cicle formatiu de Formació Professional Bàsica en Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives.

En la definició d’aquests currículums s’han tingut en compte les característiques educatives, socioproductives i laborals valencianes, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats generals de qualificació dels recursos humans per a incorporar-les a l’estructura productiva.

El currículum del cicle formatiu de Grau Superior en Organització i Control d’Obres de Construcció, d’un total de 2.000 hores de duració, s’organitza en dos cursos acadèmics. S’estableix el mòdul professional de formació en centres de treball, que es realitzarà generalment en el tercer trimestre del segon curs del cicle formatiu.

El currículum del cicle formatiu de Formació Professional Bàsica en Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives s’estructura en mòduls associats a blocs comuns per a garantir l’adquisició de competències clau de l’aprenentatge permanent, en mòduls professionals associats a unitats de competència i en el mòdul de Formació en Centres de Treball.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia