Especial Falles. Coneixent als màxims representants de la Falla Gran Via de l’Est 2023

L’última comissió de la qual ens quedava publicar l’entrevista als seus màxims representats 2023 era la Falla Gran Via de l’Est. Aquesta comissió compta enguany amb uns 290  fallers i sempre estan oberts a noves incorporacions. Ha crescut una tercera part respecte de l’any anterior. La Falla Gran Via de l’Est va nàixer, com a tal, l’any…

Especial Falles. Coneixent als màxims representants de la Falla Carraixet 2023

Encara tenim més entrevistes a oferir-vos. Ara toca parlar dels màxims representants de la Falla Carraixet 2023. President de la Falla Carraixet 2023, Valeriano Moreno i López Valeriano Moreno i López fa uns 32 anys que és faller de la Falla Carraixet, formant part d’aquesta comissió des del primer any que va fundar-se. En l’actualitat, aquesta falla compta…