Editorial: El ple interminable

L’1 d’octubre del 2014, va entrar en vigor el Reglament Orgànic Municipal (ROM), en el qual entre d’altres assumptes, es regula les intervencions dels regidors al Ple establint els torns i la durada. Amb això l’anterior equip de govern, presidit per German Cotanta, pretenia que només intervingués en els debats el portaveu de cada grup…