Bétera va aprovar en el Ple d’agost la rebaixa en un 95% de l’impost de plusvàlua “mortis causa”

En el Ple Ordinari de Bétera del mes d’agost, dins de tresoreria, es va aprovar provisionalment, la modificació de l’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat, amb els vots a favor de cada grup polític representat en la corporació…

“La cessió d’aquesta residència a un curt termini no es farà mentre la Conselleria no complisca”, Manuel Pérez

El regidor de Compromís, Joano Baudés, va formular una tercera pregunta dins del punt d’assumptes tractats en Junta de Govern Local. Així, va referir-se a dos punts de dues juntes de govern diferents, sobre els convenis de dues associacions: l’associació sociocultural “Mujeres Amanecer” i l’associació “Dones Progressistes Vil·la de Bétera”. “En aquests convenis, es fa la cessió de…

El regidor de Festes explica en el Ple d’agost el preu de la campanya “Enguany les Festes de Bétera amb el cor”

En el Ple Ordinari de Bétera, també es va parlar del disseny de Francis Montesinos per la campanya dedicada a les Festes d’Agost amb el nom “Enguany les Festes de Bétera amb el cor”. El regidor de Compromís, Joano Baudés, va preguntar pel citat disseny de les bruses i samarretes per a la citada campanya, dins del…

Bétera posarà en marxa la campanya “Un bebé, un árbol” per a plantar un arbre pel naixement d’un xiquet/a

  En el transcurs del Ple, durant la lectura i desenvolupament de l’ordre del dia, el regidor de Compromís, Joano Baudés, va referir-se a la contractació a uns vivers de Quart de Poblet de més 13.585 euros en compra d’arbres per a realitzar la campanya “Un bebé, un árbol” i una altra quantitat en desplaçaments de 1.149 euros. Cal…

Programa municipal d’informació i formació sobre el coneixement i l’ús dels dispositius mòbils de geolocalització per a familiars de persones amb Alzheimer

Un altre assumpte, tractat en el Ple Ordinari de juliol, del qual encara no havíem parlat va ser la segona proposició duta a la sessió. Aquesta segona proposició va ser presentada pel grup polític Municipal de VOX, per a l’elaboració d’un programa municipal d’informació, formació i implantació de dispositius de geolocalització per a persones amb…