La proposició en el Ple de Bétera per a exigir al Govern de Cuba el cessament de la violència injustificada contra els seus ciutadans no prospera

El Partit Popular de Bétera també va presentar el passat dilluns, en el Ple Ordinari, la proposició per a exigir al Govern de Cuba el cessament de la violència injustificada contra els seus ciutadans. En aquesta proposta, es plantejava el següent: – Mostrar la profunda preocupació per la situació dels drets humans en Cuba. –…

Bétera va aprovar la proposició per al control del “cotonet” de Sud-àfrica

Bétera també va dur a ple, el passat dilluns, 02 d’agost, la proposició per al control del “cotonet” de Sud-àfrica. En aquesta proposta es plantejava el següent: – D’acord amb els articles 15 i 18 de la Llei 43/2002 de Sanitat Vegetal, qualificar d’utilitat pública la lluita contra el Delottococcus Aberiae en la Comunitat Valenciana. – Que la…

Bétera aprova la proposició sobre la superpoblació d’espècies cinegètiques

En el Ple Ordinari del mes d’agost també es va aprovar la proposició sobre la superpoblació d’espècies cinegètiques. En l’acord es proposava sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana que intercedisca per a: – Signar els convenis necessaris amb els clubs de caçador perquè puguen actuar de manera legal i eficient en la gestió d’espècies…

Bétera va aprovar en el Ple d’agost la rebaixa en un 95% de l’impost de plusvàlua “mortis causa”

En el Ple Ordinari de Bétera del mes d’agost, dins de tresoreria, es va aprovar provisionalment, la modificació de l’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat, amb els vots a favor de cada grup polític representat en la corporació…

“La cessió d’aquesta residència a un curt termini no es farà mentre la Conselleria no complisca”, Manuel Pérez

El regidor de Compromís, Joano Baudés, va formular una tercera pregunta dins del punt d’assumptes tractats en Junta de Govern Local. Així, va referir-se a dos punts de dues juntes de govern diferents, sobre els convenis de dues associacions: l’associació sociocultural “Mujeres Amanecer” i l’associació “Dones Progressistes Vil·la de Bétera”. “En aquests convenis, es fa la cessió de…

El regidor de Festes explica en el Ple d’agost el preu de la campanya “Enguany les Festes de Bétera amb el cor”

En el Ple Ordinari de Bétera, també es va parlar del disseny de Francis Montesinos per la campanya dedicada a les Festes d’Agost amb el nom “Enguany les Festes de Bétera amb el cor”. El regidor de Compromís, Joano Baudés, va preguntar pel citat disseny de les bruses i samarretes per a la citada campanya, dins del…

Bétera posarà en marxa la campanya “Un bebé, un árbol” per a plantar un arbre pel naixement d’un xiquet/a

  En el transcurs del Ple, durant la lectura i desenvolupament de l’ordre del dia, el regidor de Compromís, Joano Baudés, va referir-se a la contractació a uns vivers de Quart de Poblet de més 13.585 euros en compra d’arbres per a realitzar la campanya “Un bebé, un árbol” i una altra quantitat en desplaçaments de 1.149 euros. Cal…