Amb el registre i la publicació de missatges en el nostre fòrum, l’usuari accepta les condicions d’ús específic per al fòrum, així com les condicions d’ús generals del portal de betera.com.
1. Registre
Per a participar en el fòrum de debat és necessari registrar-se i podrà participar activament aportar els seus propis missatges. El registre i participació són gratuïts.
Per a efectuar el registre haurà d’accedir des d’una pàgina d’alguna de les seues xarxes socials.
Dels continguts que publiquen els nostres usuaris. betera.com no es fa responsable de la seua correcció, exhaustivitat ni actualitat.

2. Comportament en els fórums
Només es poden publicar missatges creats per l’usuari o dels quals l’usuari posseïsca en exclusiva els drets d’ús i divulgació. Està prohibida la publicació o distribució de textos i material fotogràfic amb drets d’autor. L’usuari garanteix no pujar missatges il·legals, especialment, que continguen continguts que violen les normes legals sobre els atributs de la personalitat, drets d’autor o altres drets de protecció a tercers o que violen les disposicions de protecció a menors, que promoguen la violència o l’abús infantil, en cap lloc del fòrum, ni distribuir aquest tipus de continguts a altres participants del fòrum mitjançant la funció d’e-mail disponible en els fòrums. Això mateix s’aplica als continguts malsonants, agitadors, difamatoris, discriminatoris, racistes, violents o de qualsevol altra forma que tinga continguts legalment penables.
Els missatges que ataquen o ofenguen de qualsevol forma a algú personalment o tinguen un llenguatge inacceptable, podran ser esborrats per l’equip de betera.com.
La incorporació de publicitat, correu fem o spam, així com de missatges en cadena en qualsevol lloc del fòrum o per e-mail mitjançant la funció disponible en els fòrums, no està permesa. El mateix s’aplica als anuncis personals i pàgines web amb contingut pornogràfic.
Si un usuari usara el fòrum per a difondre aquest tipus de continguts, podrà ser exclòs dels serveis de betera.com. S’adverteix que els continguts que puguen ser penats legalment podrien ser portats a les autoritats pertinents.
3. Responsabilitat pels missatges en els fórums
L’usuari és totalment responsable dels missatges i continguts que publique en betera.com. Olollir, s.l. no es responsabilitza dels continguts creats per altres usuaris, sense perjudici de l’apartat 4 d’aquestes condicions d’ús. Si Olollir, s.l. és reclamat judicialment per tercers per la publicació d’un usuari, l’autor del missatge es veurà obligat a indemnitzar a *Olollir, s.l. Tant els usuaris com els moderadors es comprometen a publicar informació de l’exactitud de la qual i veracitat tinguen constància.
4. Canvie/eliminació dels missatges del fórum
Els missatges dels usuaris no són revisats abans de la publicació. No obstant això, l’equip de betera.com revisa periòdicament els missatges nous. Ens reservem el dret de modificar, escurçar o esborrar completament el contingut dels missatges del fòrum, en qualsevol moment i sense previ avís, si aquest no és objectiu, no compleix les presents condicions d’ús o si pot danyar la imatge i/o els serveis oferits en www.betera.com.
No obstant això, per raons tècniques, no ens és possible comprovar que tots els missatges compleixen les condicions d’ús. Per tant, betera.com no es pot fer responsable dels continguts dels missatges del fòrum. Les opinions abocades en els missatges no representen l’opinió de betera.com.
També ens reservem el dret de modificar, escurçar o esborrar els missatges del fòrum que continguen enllaços a altres llocs web, així com sondejos públics. betera.com no és per tant responsable del contingut, la disponibilitat, la correcció, la precisió ni l’actualitat d’aquestes pàgines web ni de les ofertes, anuncis o enllaços.
La modificació o eliminació d’un missatge es durà a terme seguint els criteris nomenats en l’apartat anterior. No obstant això, la selecció també depén d’interpretacions subjectives, s’ha establit que les modificacions i/o eliminacions de missatges per a la protecció dels usuaris individuals, són inevitables. Per raons tècniques, no és possible mantindre en el fòrum els missatges de resposta a algun missatge eliminat.
5. Cessió de drets
Amb la publicació d’un comentari en un fòrum, l’usuari cedeix un dret d’utilització il·limitat i intransferible, que autoritza a betera.com a qualsevol tipus d’explotació, reproducció o un altre ús dels missatges en el fòrum o el seu contingut en tots els mitjans, especialment en publicacions electròniques o impreses. Betera.com pot cedir els drets d’ús d’un o tots els missatges a tercers, especialment, reflectir el fòrum de debat amb els missatges corresponents parcialment o totalment en les pàgines web de la seua propietat, de manera que els missatges corresponents dels usuaris i moderadors també poden ser cridats per altres pàgines i des d’aquestes es podran afegir nous missatges en el fòrum.
“betera.com”, per tant, té el dret d’ús de tots els missatges del fòrum de debat que dirigeix. Qualsevol reproducció o utilització dels missatges o dels seus continguts en altres publicacions electròniques o impreses, no està permés sense l’exprés consentiment per escrit de betera.com. La còpia, descàrrega, distribució, venda o emmagatzematge de qualsevol contingut o de tercers no està permesa sense el consentiment exprés.
6. Emmagatzematge de dades – Ús de cookies
Amb el registre, la participació i la publicació de missatges en el fòrum de betera.com, acceptes l’emmagatzematge de les teues dades i missatges i et mostres conforme amb l’ús dels seus cookies. Ens comprometem als principis establits en la Política de Privacitat.
7. Uns altres
El dret a utilitzar el servei no es justifica per ús. betera.com pot suspendre o modificar totalment o parcialment els serveis en qualsevol moment. A més, podrà excloure als usuaris que violen les presents condicions d’ús, de la utilització dels serveis oferits.
“betera.com” té dret a modificar aquestes condicions d’ús unilateralment. Quan això ocórrega, s’informarà en la pàgina web. Per a les accions legals empreses abans del canvi, seran vàlides les anteriors condicions d’ús.