Con el fin de atender con mayor eficacia y eficiencia las necesidades y demandas de la ciudadanía, los socios de gobierno que forman el Equipo del Ayuntamiento de Bétera han decidido reestructurar sus obligaciones. Así lo han hecho saber de manera oficial, a la web y Redes Sociales del mismo Consistorio.

Según indican, la reestructuración del equipo de gobierno municipal viene determinada por las necesidades existentes hoy en día y atiende una voluntad férrea para dar el mejor de cada regidor en la población.

La nueva estructura queda distribuida de la siguiente manera:

Elia Verdevio i Escribà: Àrea d’Agricultura, Camins Rurals, Esports i Comunicació i Premsa i qualssevol altres no delegades expressament en els membres de la Corporació o Junta de Govern Local.

Carlos Abad i Palomar: Àrea de Sanitat, Parcs i Jardins, Aigües i Recursos Hidràulics

Eva Martínez i Cano: Àrea d’Urbanisme, Manteniment d’Edificis Públics, Cementeris i Aigües i Recursos Hidràulics.

Mónica Martín i Folch: Àrea de Serveis Jurídics, Administració General, Contractació i Ocupació.

Gloria Campomanes i Barroso: Àrea d’Obres Públiques i altres infraestructures, Enllumenat, Medi Ambient, Recollida i Tractament de Residus, Neteja viària, Mobilitat, Parc Mòbil i Clavegueram.

Joaquín Gómez i Martínez: Àrea d’Indústria, Mercats, Comerç, Consum, Turisme i Patrimoni.

María Segura i Belmar: Àrea de Drets Socials i Joventut.

María José Yago i Villen: Àrea de Coordinació Administrativa d’Urbanitzacions, Dona i Igualtat.

Julio Inés i Rodrigo: Àrea d’Informàtica, Noves Tecnologies, Interior, Policia, Ordenació del trànsit, Prevenció i extinció d’incendis, Protecció Civil i Participació Ciutadana.

Manuel Pérez i Salavert: Àrea d’Hisenda, Festes i Personal.

Manuel Chover i Lara: Àrea d’Educació i Cultura.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia