La Diputació de València té en marxa les obres de la segona fase de la Variant Nord de Bétera, un projecte que prolonga en un quilòmetre la nova ronda fins a la connexió amb la CV-333 en direcció a Olocau i que completarà l’actuació per a desviar els 12.000 vehicles diaris que travessaven Bétera i regular el trànsit en diferents carreteres amb elevada intensitat que confluïxen als voltants del municipi del Camp de Túria.

 

Amb un pressupost d’adjudicació de 3.223.376 euros i un termini d’execució de nou mesos, els treballs de la segona fase de la Variant de Bétera van arrancar a la fi de juliol amb les tasques de desbrossament, demolició de tanques i reposició de serveis afectats. En l’actualitat s’han iniciat ja els moviments de terres en el tram d’aproximadament un quilòmetre que connecta la glorieta de l’accés nord a Bétera amb la glorieta existent en la CV-333 en direcció a Olocau, que serà ampliada per a establir les connexions amb la urbanització la Masia i la nova ronda.

 

La connexió de la CV-310 amb la CV-333 donarà continuïtat al traçat de cinc quilòmetres obert al trànsit fa poc més d’un any i que permet descongestionar els accessos a Bétera. Levantina Ingeniería y Construcción és l’empresa encarregada d’executar esta segona fase de la variant projectada i finançada per la Diputació. El responsable provincial d’Infraestructures, Rafa García, explica que l’objectiu de l’obra és “ampliar la intersecció giratòria per a establir totes les connexions necessàries entre la nova variant i la CV-333, inclòs l’accés a la urbanització La Masia i un accés més directe a la base militar de l’OTAN sense necessitat de travessar els carrers de Bétera”.

 

En l’apartat tècnic, el nou tram de la Variant Nord de Bétera contempla l’ampliació dels vorals de 1,50 a 2 metres per a reforçar la seguretat dels ciclistes esportius, mentre que s’habilitarà un carril bici segregat dirigit als usuaris més vulnerables, cas de ciclistes ocasionals o en edat infantil. L’obra inclou la reposició de les séquies i conduccions de reg afectades, així com camins i accessos a propietats i la nova senyalització vertical i horitzontal, al costat de l’abalisament i els sistemes de contenció.

 

18 milions d’inversió global

 

La Diputació va obrir al trànsit la primera fase de la Variant de Bétera, executada per l’empresa Bertolín, el 23 de setembre de 2021, donant resposta a una reivindicació històrica dels diferents equips de govern que ha tingut Bétera en els últims anys. Amb esta via alternativa per a dirigir-se cap a Nàquera i Olocau sense necessitat de travessar el municipi, la corporació provincial millora la seguretat de la CV-310, la CV-336 i la CV-333 i oferix una nova carretera moderna i respectuosa amb el medi ambient.

 

Amb una inversió global de més de 18 milions d’euros per part de la Diputació, el traçat compta amb un microaglomerat fonoabsorbent i drenant en la rodadura que disminuïx la contaminació acústica i s’engul l’aigua que és expulsada fora de la calçada. Quant a la integració paisatgística i cultural amb l’entorn, la nova carretera compta amb via de ciclovianants, l’enjardinament de les glorietes amb espècies arbòries autòctones i un mirador en una d’elles amb vista a la Torre Bofilla, un dels elements patrimonials de Bétera.

La Diputació de València tiene en marcha las obras de la segunda fase de la Variante Norte de Bétera, un proyecto que prolonga en un kilómetro la nueva ronda hasta la conexión con la CV-333 en dirección a Olocau y que completará la actuación para desviar los 12.000 vehículos diarios que atravesaban Bétera y regular el tráfico en diferentes carreteras con elevada intensidad que confluyen en los alrededores del municipio del Camp de Túria.

 

Con un presupuesto de adjudicación de 3.223.376 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, los trabajos de la segunda fase de la Variante de Bétera arrancaron a finales de julio con las tareas de desbroce, demolición de vallados y reposición de servicios afectados. En la actualidad se han iniciado ya los movimientos de tierras en el tramo de aproximadamente un kilómetro que conecta la glorieta del acceso norte a Bétera con la glorieta existente en la CV-333 en dirección a Olocau, que será ampliada para establecer las conexiones con la urbanización la Masía y la nueva ronda.

 

La conexión de la CV-310 con la CV-333 dará continuidad al trazado de cinco kilómetros abierto al tráfico hace poco más de un año y que permite descongestionar los accesos a Bétera. Levantina Ingeniería y Construcción es la empresa encargada de ejecutar esta segunda fase de la variante proyectada y financiada por la Diputación. El responsable provincial de Infraestructuras, Rafa García, explica que el objetivo de la obra es “ampliar la intersección giratoria para establecer todas las conexiones necesarias entre la nueva variante y la CV-333, incluido el acceso a la urbanización La Masía y un acceso más directo a la base militar de la OTAN sin necesidad de atravesar las calles de Bétera”.

 

En el apartado técnico, el nuevo tramo de la Variante Norte de Bétera contempla la ampliación de los arcenes de 1,50 a 2 metros para reforzar la seguridad de los ciclistas deportivos, mientras que se habilitará un carril bici segregado dirigido a los usuarios más vulnerables, caso de ciclistas ocasionales o en edad infantil. La obra incluye la reposición de las acequias y conducciones de riego afectadas, así como caminos y accesos a propiedades y la nueva señalización vertical y horizontal, junto al balizamiento y los sistemas de contención.

 

18 millones de inversión global

 

La Diputació abrió al tráfico la primera fase de la Variante de Bétera, ejecutada por la empresa Bertolín, el 23 de septiembre de 2021, dando respuesta a una reivindicación histórica de los distintos equipos de gobierno que ha tenido Bétera en los últimos años. Con esta vía alternativa para dirigirse hacia Náquera y Olocau sin necesidad de atravesar el municipio, la corporación provincial mejora la seguridad de la CV-310, la CV-336 y la CV-333 y ofrece una nueva carretera moderna y respetuosa con el medio ambiente.

 

Con una inversión global de más de 18 millones de euros por parte de la Diputación, el trazado cuenta con un microaglomerado fonoabsorbente y drenante en la rodadura que disminuye la contaminación acústica y se traga el agua que es expulsada fuera de la calzada. En cuanto a la integración paisajística y cultural con el entorno, la nueva carretera cuenta con vía ciclopeatonal, el ajardinamiento de las glorietas con especies arbóreas autóctonas y un mirador en una de ellas con vistas a la Torre Bofilla, uno de los elementos patrimoniales de Bétera.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia